Mål

Växtverk AB har som mål att skapa lönsam tillväxt i våra hel- och delägda bolag. Ambitionen är samtidigt att minimera risken och öka avkastningen i våra projekt. Sammantaget ska detta resultera i att Växtverk AB når en genomsnittlig årlig tillväxt på eget kapital på minst 15 procent.