Affärsidé

Vår affärsidé är att med Fokus, Kompetens och Kapital skapa värdetillväxt i framförallt onoterade företag.