Om Växtverk

Växtverk AB är ett familjeägt holdingbolag som grundades 1989. Ägarna har en gedigen erfarenhet av att driva tjänsteproducerande företag. Under senare år har rollen som riskkapitalbolag förstärkts och resulterat i att bolaget har investerat i främst onoterade företag, vilka har fokus på den nordiska marknaden.

Växtverk AB är en mycket aktiv och engagerad ägare. Vi bidrar med både strategisk och operativ kompetens. Detta innebär att vi förutom aktivt styrelsearbete även kan utföra operativa tjänster åt bolagen under en övergångsperiod.

Växtverk AB-koncernen hade under 2013 en omsättning på drygt 85 MSEK och sysselsatte mer än 160 personer.