Nuvarande innehav

KALIX TELE24 AB

Callcenterföretaget Kalix Tele24 förvärvades från Telenor under 2004. Efter ett inledande strategiskt arbete har Vision, Affärsidé och Strategi förankrats i företagsledningen. Verksamheten har därefter fokuserat mycket målmedvetet på kärnverksamheten Telefonisttjänster och är idag marknadsledande i Norden på Telefonist på distans. Under 2012 rekryterades en extern VD. Läs mer om Kalix Tele24.