Investeringsprocess

Det finns ett par kriterier som vi anser är viktiga för att nå våra långsiktiga mål. För det första att det finns en kompetent, driven och erfaren företagsledning, vilken har en klar vision och tycker att det är stimulerande med stora utmaningar. För det andra att bolaget har en stark marknadsposition antingen geografiskt eller inom vissa segment/nischer, vilket samtidigt leder till att företaget har ett erbjudande som kraftigt skiljer sig från konkurrenternas.

Vår roll är att vara sparringpartner och finansiär när det gäller att realisera företagsledningens vision.