Investeringsområden

Växtverk AB har fokus på investeringar inom tjänstesektorn i bolag som har sin verksamhet på den nordiska marknaden.

Växtverk AB investerar helst i företag där vi kan dra störst nytta av vår gemensamma erfarenhet. Det innebär att vi framförallt är intresserade av bolag inom följande branscher:
IT/Telekom, Callcenter, Bemanning, Rese/Transport och Utbildning.