Avslutade innehav

HAPARANDA TELE24 AB

Verksamheten förvärvades från Telenor under 2004. Bolaget strukturerades först om. Därefter säkerställdes att organisationen kunde leverera samma tjänster som Kalix Tele24. När detta var genomfört blev det först ett helägt dotterbolag till Kalix Tele24, för att därefter under 2013 fusioneras in i moderbolaget Kalix Tele24.  

 

SCANCALL TELE24 AS

Callcenterbolag som inköptes från Telenor i slutet av 2004. Verksamheten rationaliserades och resultatet vändes från förlust till vinst på ett par år. När största kunden fick problem och dramatiskt minskade på sina inköp blev det dock omöjligt att uppnå fortsatt lönsamhet i bolaget. Verksamheten avvecklades därför under ordnade former 2009 och likviderades slutligen under 2010.