Investeringar

Växtverk AB har fokus på investeringar inom tjänstesektorn i bolag som har sin verksamhet på den nordiska marknaden.

Växtverk AB har en öppen och flexibel syn på sina investeringar och kan både investera i 100 % -igt ägda dotterbolag och tillsammans med bolagsledningen eller andra externa investerare. Dessa investeringar sker huvudsakligen i faserna start-up, buy-out, turn-around och/eller expansion.