Investeringsområden

 

Växtverk AB har fokus på investeringar inom tjänstesektorn i bolag som har sin verksamhet på den nordiska marknaden. Växtverk AB investerar helst i företag där vi kan dra störst nytta av vår gemensamma erfarenhet. Det innebär att vi framförallt är intresserade av bolag inom följande branscher: IT/Telekom, Callcenter, Bemanning, Rese/Transport och Utbildning.

Investeringsprocess

Om Växtverk

 

Växtverk AB är ett familjeägt holdingbolag som grundades 1989. Ägarna har en gedigen erfarenhet av att driva tjänsteproducerande företag. Under senare år har rollen som riskkapitalbolag förstärkts och resulterat i att bolaget har investerat i främst onoterade företag, vilka har fokus på den nordiska marknaden.

Läs mer

 

 

Investeringar

 

Växtverk AB har fokus på investeringar inom tjänstesektorn i bolag som har sin verksamhet på den nordiska marknaden.

Växtverk AB har en öppen och flexibel syn på sina investeringar och kan både investera i 100 % -igt ägda dotterbolag och tillsammans med bolagsledningen eller andra externa investerare.

Nuvarande innehav

Avslutade innehav